Ông Mohit Mahey

TIỂU SỬ

Ông Mohit đã làm việc trong ngành CNTT hơn 20 năm và hiện tại đang làm Quản lý Liên minh Khu vực giữa DXC và ServiceNow cho khu vực Châu Á tại ServiceNow, nơi ông giúp các doanh nghiệp định hướng bối cảnh ngày càng phát triển của công nghệ và kiến trúc số. Với vai trò là một Quản lý Kinh doanh, ông Mohit giúp dẫn dắt các doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng công nghệ của họ trong khi điều chỉnh chúng với các mục tiêu kinh doanh cốt lõi của họ, điều hướng bối cảnh không ngừng phát triển của công nghệ và kiến trúc số.
Ông Mohit đã chứng minh được thành tích đặc trưng bởi khả năng lãnh đạo và nuôi dưỡng quan hệ đối tác với các nhà tích hợp hệ thống toàn cầu (GSI) và khách hàng trải dài khắp các khu vực châu Á, Úc và châu Âu.
Chuyên môn của ông Mohit mở rộng đến việc đánh giá các thách thức kinh doanh phức tạp trong các lĩnh vực Ngân hàng, Viễn thông và Sản xuất, cung cấp các khuyến nghị công nghệ phù hợp thúc đẩy thay đổi mang tính biến đổi. Hơn nữa, ông còn xuất sắc trong việc đồng sáng tạo các kế hoạch kinh doanh chung dựa trên các đề xuất dựa trên giá trị.

CHỦ ĐỀ

Quản lý dịch vụ đẳng cấp quốc tế theo hướng tiếp cận nền tảng

TÓM TẮT

Các công ty trong thế giới hiện đại ngày nay đang chịu áp lực phải trở nên số hóa hơn và tự động hóa quy trình làm việc để giảm thiểu chi phí, tăng giá trị kinh doanh hoặc cả hai. Hành trình đó giới thiệu hệ thống hồ sơ mới, hệ thống dữ liệu khổng lồ và thách thức mới thêm vào về cách duy trì, vận hành và bảo mật các môi trường này. Các ngân hàng, các tổ chức dựa vào công nghệ truyền thống, đang dẫn đầu những sự phát triển này và là những đối tượng đầu tiên cần các giải pháp để duy trì hoạt động kinh doanh chứng thực trong tương lai.

Thông qua phần chia sẻ, DXC Technology và ServiceNow sẽ chia sẻ về những thách thức này và cách mà tầm nhìn và chiến lược Platform-of-Platform giúp cung cấp phương thức Quản lý Dịch vụ đẳng cấp thế giới cho doanh nghiệp. Họ cũng sẽ giới thiệu về cách mà chiến lược Nền tảng đem lại lợi ích cho trải nghiệm người dùng liền mạch cho người dùng của bạn, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ tiên tiến như AI tạo sinh và học máy.