NHỮNG LÝ DO HÀNG ĐẦU ĐỂ TRỞ THÀNH

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG & TRIỂN LÃM TẠI SMART BANKING 2023

Nâng cao hiểu biết về thị trường

Mở rộng mạng lưới quan hệ

Tăng cường nhận diện thương hiệu

Giới thiệu và Quảng bá sản phẩm

  THÀNH PHẦN THAM DỰ 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

FINTECH & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Fintech | Chứng khoán | Bảo hiểm | Tổ chức tín dụng | Quỹ đầu tư | Tài chính tiêu dùng

KHÁC

Trung ương & Địa phương | CNTT | Bán lẻ - Thương mại điện tử | Viễn thông

C-level

CXO | CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | Phó chủ tịch | CEO | CISO | CSO | CIO | CTO (Giám đốc công nghệ)| CTO (Giám đốc chuyển đổi) | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc kỹ thuật số) | CRO | COO | CMO | CHRO | CFO | CAO

M-level

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

CNTT | Quản lý hệ thống | Chiến lược | Hiện đại hóa ngân hàng | Phát triển sản phẩm | Bảo mật thông tin | Quản trị rủi ro | Quản trị tài sản | Gian lận, Rủi ro & Tuân thủ | Thẻ & Thanh toán | Ngân hàng Bán lẻ | Ngân hàng Bán buôn | Ngân hàng Doanh nghiệp | Ngân hàng kỹ thuật số | Ngân hàng di động | Trung tâm liên hệ | Dịch vụ khách hàng | Vận hành | Phê duyệt tín dụng | Marketing

E-level

CHUYÊN GIA | CHUYÊN VIÊN

Phân tích dữ liệu | Dịch vụ khách hàng | Quản lý cấp cao | CNTT | Giao dịch viên | Phân tích tài chính | Kế toán | Kiểm toán | Cho vay | Nghiên cứu & Phát triển