LÝ DO THAM DỰ

Tại Smart Banking 2023, khách tham dự có thể đón chờ các phần trình bày và thảo luận hấp dẫn và đem đến nhiều thông tin hữu ích đến từ các diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước cùng với các hoạt động bên lề tạo nên các cơ hội kết nối với các lãnh đạo và doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Ngân hàng.