Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng 2023

DIỄN TẬP THỰC CHIẾN PHÒNG THỦ KHÔNG GIAN MẠNG
DF CYBER DEFENSE 2023

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và ngành tài chính – ngân hàng là một trong những ngành quan trọng nhất trong xu thế tất yếu. Bên cạnh những cơ hội cũng tồn tại những khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề bảo mật thông tin, dữ liệu. Vì vậy, bảo vệ an ninh mạng là yếu tố then chốt giúp các tổ chức tài chính ngân hàng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng 2023 là cơ hội để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao kỹ năng, giảm thiểu thời gian xử lý và ứng phó với các công nghệ tấn công mới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thông tin trong các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, DF Cyber Defense 2023 hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các đội kỹ thuật đến từ các tổ chức tài chính ngân hàng nhằm giao lưu, củng cố an toàn, an ninh mạng.

ẢNH 2022