ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG

Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
Website: https://www.backbase.com/

THÔNG TIN CÔNG TY

Backbase đang thực hiện sứ mệnh tái kiến trúc ngân hàng xung quanh khách hàng – giúp ngân hàng và tổ chức tài chính chuyển dịch từ giai đoạn tập trung vào kênh sang giai đoạn tập trung vào khách hàng.
Với giải pháp hàng đầu về Nền tảng ngân hàng tương tác – Engagement Banking Platform (EBP), Backbase giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính khả năng chi phối và ảnh hưởng toàn bộ vòng đời của khách hàng thông qua một nền tảng duy nhất, thay thế các giải pháp rời rạc và hạn chế.
Chúng tôi giúp các ngân hàng thiết lập hành trình của khách hàng một cách liền mạch trên một nền tảng thống nhất. Từ việc mở tài khoản, đến dịch vụ khách hàng, tăng khách hàng trung thành tới khởi tạo các khoản vay, chúng tôi giúp các tổ chức tài chính vượt trên sự mong đợi của người dùng trong mỗi giai đoạn của vòng đời khách hàng. Được xây dựng từ đầu, lấy khách hàng làm trọng tâm, Engagement Banking Platform dễ dàng kết hợp với các hệ thống ngân hàng lõi hiện có và được tích hợp sẵn với các fintech mới nhất để các tổ chức tài chính dễ dàng đổi mới trên quy mô lớn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Với giải pháp hàng đầu về Nền tảng ngân hàng tương tác – Engagement Banking Platform (EBP) , Backbase giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính khả năng chi phối và ảnh hưởng toàn bộ vòng đời của khách hàng thông qua một nền tảng duy nhất, thay thế các giải pháp rời rạc và hạn chế.
Được xây dựng từ đầu như một nền tảng đi trước thời đại với mục tiêu đặt khách hàng là trung tâm, Engagement Banking Platform đóng vai trò như một hệ thống tương tác có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống ngân hàng lõi hoặc hệ thống lưu trữ hiện nay, ngoài ra nền tảng cũng tích hợp sẵn với các fintech mới nhất để ngân hàng và tổ chức tài chính có thể đổi mới trên quy mô lớn.
● Digital Onboarding: Quá trình khởi tạọ khách hàng mới (mở tài khoản) được số hoá hoàn toàn, cho phép sự nhanh chóng, hiệu quả và an toàn trong việc tăng trưởng người dùng.
● Digital Banking: Các ứng dụng tự phục vụ (self-service) đối với những dịch vụ cơ bản hàng ngày giúp trao quyền cho khách hàng thực hiện nhu cầu tài chính ngân hàng online.
● Digital Lending: Phục vụ việc mở tài khoản, khởi tạo và cung cấp khoản vay, là những dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đối với khả năng phát triển tín dụng của ngân hàng.
● Digital Assist: Giúp trao quyền cho nhân viên (chi nhánh, trung tâm dịch vụ khách hàng, cố vấn, quản lý quan hệ) để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
● Digital Engage: Giúp trao quyền cho các nhóm marketing để tạo ra các chiến dịch sử dụng dữ liệu để nhắm đúng đối tượng vào đúng thời điểm.
Xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài và sự tập trung vào mô hình hoạt động của khách hàng giúp tạo ra sự khác biệt của Backbase. Chúng tôi giúp giải phóng khách hàng khỏi việc vận hành nền tảng cơ sở hạ tầng đồng thời duy trì tính bảo mật và cập nhập nhanh chóng, vì vậy ngân hàng và tổ chức tài chính có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: khách hàng.