Ông Riddhi Dutta

TIỂU SỬ

Riddhi giám sát chiến lược bán hàng và tiếp cận thị trường của Backbase cho các lãnh thổ trọng tâm ở châu Á. Ông giúp các tổ chức tài chính biến tham vọng số của họ thành hiện thực, hỗ trợ họ khi họ thiết kế các sáng kiến chuyển đổi khả thi, phù hợp và sáng tạo và mang lại giá trị kinh doanh tức thì.

Riddhi có một hồ sơ theo dõi ấn tượng trong việc đấu tranh cho các sáng kiến hiện đại hóa kế thừa ở một số ngân hàng trong khu vực. Ông đã giúp các ngân hàng chuyển sang các nền tảng ngân hàng mở trong nhiều năm, bao gồm các giải pháp ngân hàng lõi và ngân quỹ hiện đại. Trước khi gia nhập Backbase, Riddhi đã giữ một số vai trò cấp cao tại Infosys Finacle, Fintellix Solutions và ITC Infotech.

Riddhi có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Tiếp thị và Hệ thống tại Đại học Delhi.