Ông Calvin Hoon

TIỂU SỬ

Ông Calvin Hoon hiện đang là Giám đốc Kênh phân phối và Liên minh khu vực Châu Á tại SecurityScorecard. Với hơn 25 năm đóng góp trong việc thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành phần mềm doanh nghiệp, đã cho thấy được bề dầy kinh nghiệm của ông.
Calvin sở hữu bằng cử nhân B.A (Hons) chuyên ngành Kinh tế và được chứng nhận là Green Belt về Six Sigma cùng với Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin (ITIL).
Ông chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý chiến lược phát triển kinh doanh cũng như thúc đẩy hệ sinh thái đối tác trên toàn khu vực Châu Á.
Trước khi gia nhập SecurityScorecard Inc., Calvin là Phó Giám đốc Khu vực của Rubrik Inc., và Talend Inc., tại khu vực Châu Á. Là một trong những thành viên sáng lập Rubrik và Talend tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động bán hàng tại thị trường Châu Á góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc và hệ sinh thái đối tác cho 4 năm đầu tiên hoạt động ở Châu Á.
Trước thời điểm tham gia Talend, Calvin đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, bao gồm Trưởng phòng Kinh doanh Kênh cho Cloudera Châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh An ninh Doanh nghiệp HP tại Châu Á, dưới sự lãng đạo của ông doanh thu tăng từ 10 triệu USD lên 30 triệu USD dưới sự lãnh đạo của ông. Calvin cũng từng làm việc tại Sun Microsystems, với vai trò là Giám đốc dịch vụ bán hàng cho khu vực Nam Á và đã đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc phát triển một doanh nghiệp dịch vụ từ 1 triệu đô la Mỹ lên 88 triệu đô la Mỹ chỉ trong 9 năm.

CHỦ ĐỀ

Khai thác và Tận dụng dữ liệu: “Tuyến phòng thủ đầu tiên cho khả năng phục hồi mạng”

TÓM TẮT

Quản lý rủi ro đã là hình thái và phương cách truyền thống của việc quản lý rủi ro an ninh và rủi ro bên thứ ba. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và thay đổi bối cảnh rủi ro đã được đẩy nhanh trong vài năm qua. 97% các Giám đốc điều hành cho biết đại dịch toàn cầu đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của họ lên trước 6 năm.
Làm thế nào để các chuyên gia về bảo mật và rủi ro theo kịp? Họ phải tiến hoá từ Quản lý rủi ro sang Quản lý rủi ro thông minh.
Tìm hiểu cách các nhà lãnh đạo bảo mật và rủi ro chuyển mình từ Quản lý rủi ro sang Quản lý rủi ro thông minh và những lợi ích họ đạt được:

    • Chủ động: Quản lý rủi ro thông minh với tuyến phòng thủ đầu tiên nghĩa là có dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt và hành động trước khi rủi ro trở thành mối đe dọa.
    • Tạo giá trị: Quản lý rủi ro thông minh giúp các chuyên gia dễ dàng truyền đạt tác động và giá trị mà chương trình của họ mang lại tới hội đồng quản trị và ban lãnh đạo để đạt được sự chấp thuận cần thiết.
    • Đa chiều: khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và đánh giá tổng thể về rủi ro
    • Một mặt trận thống nhất: có tầm nhìn và kế hoạch khắc phục với các công cụ, con người và quy trình cần thiết để thực hiện công việc thông minh và hiệu quả.
    • Làm việc có hệ thống: có khả năng quan sát và có kế hoạch khắc phục với các công cụ, con người và quy trình sẵn sàng để làm việc thông minh và hiệu quả.