Đơn vị quảng cáo, truyền thông ĐỒNG

Địa chỉ:
Điện thoại:
Website: www.finacle.com

THÔNG TIN CÔNG TY

Finacle dẫn đầu ngành trong việc cung cấp các giải pháp ngân hàng số. Chúng tôi là một đơn vị của EdgeVerve Systems, một công ty con chuyên về sản phẩm thuộc sở hữu hoàn toàn của Infosys (NYSE: INFY), một nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu với doanh thu hàng năm hơn 16 tỷ USD. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính mới nổi và đã được công nhận để khơi dậy cảm hứng hướng tới một ngành ngân hàng tốt đẹp hơn. Bộ giải pháp dựa trên đám mây và các dịch vụ SaaS của chúng tôi giúp các ngân hàng tham gia, đổi mới, vận hành và chuyển đổi tốt hơn để tự tin mở rộng quy mô chuyển đổi số. Các giải pháp Finacle giải quyết các yêu cầu về ngân hàng lõi, cho vay, tương tác số, thanh toán, quản lý tiền mặt, quản lý tài sản, quản lý ngân quỹ, phân tích, trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối của các tổ chức tài chính trên toàn cầu. Cấu trúc được chia thành các thành phần của Finacle cho phép các ngân hàng triển khai và nâng cấp giải pháp một cách linh hoạt theo ưu tiên trong kinh doanh của họ. Giải pháp của chúng tôi hoạt động trong môi trường được côngtenơ hóa bằng Kubernetes và có thể triển khai trên môi trường đám mây riêng tư, công cộng hoặc đám mây kết hợp. Chúng tôi khác biệt bởi bộ giải pháp phong phú về chức năng, kiến trúc có thể tổ hợp, văn hóa và tinh thần khởi nghiệp của một công ty mới thành lập. Chúng tôi cũng nổi tiếng với lịch sử hoàn hảo trong việc giúp các tổ chức tài chính có quy mô mọi kích cỡ thúc đẩy quá trình biến đổi số với tốc độ và quy mô. Hiện nay, các tổ chức tài chính tại hơn 100 quốc gia dựa vào Finacle để giúp hơn một tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp tiết kiệm, thanh toán, vay mượn và đầu tư tốt hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.finacle.com.