Đơn vị quảng cáo, truyền thông

Địa chỉ: 2 Fusionopolis Way, Innovis #15-04 Singapore 138634
Điện thoại: +65 3159 3798
Website: https://www.group-ib.com

THÔNG TIN CÔNG TY

Group-IB, có trụ sở chính tại Singapore, là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu dành riêng cho việc phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, điều tra tội phạm công nghệ cao, xác định gian lận trực tuyến và bảo vệ tài sản trí tuệ. Trụ sở của công ty được đặt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Singapore), Trung Đông (Dubai) và châu u
(Amsterdam). Khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ của Group-IB được xây dựng trên cơ sở 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trong việc điều tra tội phạm mạng trên toàn cầu và hơn 70,000 giờ ứng cứu sự cố an ninh mạng.
Group-IB là đối tác tích cực trong các cuộc điều tra
toàn cầu do tổ chức cảnh sát quốc tế như INTERPOL
và Europol dẫn đầu. Group-IB cũng là thành viên của
Ban Tư vấn về An ninh mạng của Trung tâm Tội phạm Mạng Châu u (EC3) – European Cybercrime Centre’s (EC3) Advisory Group on Internet Security, tổ chức được tạo ra để thúc đẩy sự hợp tác gắn kết giữa Europol và các đối tác điều tra hàng đầu. Sứ mệnh của Group-IB là bảo vệ khách hàng trên không gian mạng bằng cách tạo ra và hoàn thiện các giải pháp và dịch vụ về an toàn thông tin.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nền tảng Quản trị Rủi ro – Unified Risk Platform của
Group-IB cung cấp khả năng đáp ứng toàn diện giúp
doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó với các sự cố mạng. Các sản phẩm và dịch vụ được tích hợp trong nền tảng
này bao gồm Giải pháp thông tin tình báo (Threat Intelligence ), Giải pháp bảo vệ Email (Business Email Protection), Dịch vụ Kiểm thử & Tư vấn (Audit & Consulting), Dịch vụ Đào tạo nhận thức (Education & Training), Dịch vụ Ứng cứu sự cố & Phân tích chuyên sâu (Digital Forensics & Incident Response), Dịch vụ Giám sát và Phản hồi sự cố trong mạng (Managed Detection & Response) và Dịch vụ Điều tra tội phạm mạng (Cyber Investigations).