Đơn vị quảng cáo, truyền thông

Địa chỉ
Điện thoại
Website: https://dxc.com

THÔNG TIN CÔNG TY

DXC Technology (NYSE: DXC) giúp các công ty toàn cầu vận hành các hệ thống và hoạt động quan trọng của họ trong khi hiện đại hóa CNTT, tối ưu hóa kiến trúc dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng trên các đám mây công cộng, riêng tư và lai. Các công ty và tổ chức khu vực công lớn nhất thế giới tin tưởng DXC để triển khai các dịch vụ nhằm thúc đẩy các cấp độ mới về hiệu suất, khả năng cạnh tranh và trải nghiệm khách hàng trên các lĩnh vực CNTT của họ. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi cung cấp sự xuất sắc cho khách hàng và đối tác của chúng tôi tại https://dxc.com/sg/en