ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG

Website: https://sea.mastercard.com/en-region-sea.html

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Mastercard là một công ty công nghệ toàn cầu trong ngành thanh toán. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối và cung cấp năng lượng cho một nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, ở mọi nơi bằng cách thực hiện các giao dịch an toàn, đơn giản, thông minh và dễ tiếp cận.

Cùng với hoạt động kinh doanh Dữ liệu Và Dịch vụ, chuyên môn và các giải pháp sáng tạo của chúng tôi giúp các tổ chức tài chính nhận ra tiềm năng lớn nhất của họ trong các lĩnh vực Chuyển đổi Kỹ thuật số, Sự tham gia của Người tiêu dùng Và Lòng trung thành, Ngân hàng mở, Tiền điện tử &Tài sản kỹ thuật số, An ninh mạng, v.v.

Với sự kết nối trên hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi đang xây dựng một thế giới bền vững mở ra những khả năng vô giá cho tất cả mọi người.

Kết nối với chúng tôi để có thông tin chi tiết về cách chúng tôi hợp tác với các ngân hàng hàng đầu trên khắp châu Á.