ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH DIỄN TẬP THỰC CHIẾN

Địa chỉ
Điện thoại
Website: www.trendmicro.com

THÔNG TIN CÔNG TY

Tại Trend Micro, mọi việc chúng tôi làm là khiến cho thế giới trở thành 1 nơi an toàn để trao đổi các thông tin số. Chúng tôi tin rằng rủi ro an ninh mạng chính là rủi ro kinh doanh và chúng tôi giúp cho các tổ chức với cái nhìn hoàn thiện về tài sản số của họ để hiểu được rằng chúng được bảo vệ tốt như thế nào và nên đầu tư vào đâu để giảm thiểu rủi ro.
 
Chúng tôi bảo vệ thế giới bằng cách dự đoán những thay đổi toàn cầu trong cơ sở hạ tầng hiện đại, sự phát triển của các mối đe dọa, sự thay đổi trong hành vi của người dùng và tiến bộ trong phát triển ứng dụng. Chúng tôi giúp khách hàng chuyển đổi an ninh mạng từ các công nghệ tách biệt sang một nền tảng bảo mật thống nhất giúp tăng tốc chuyển đổi số, cộng tác lực lượng lao động kết hợp, hiện đại hóa SOC, hợp nhất nhà cung cấp và vận hành chiến lược Zero Trust, đồng thời tích hợp với các khoản đầu tư và hệ sinh thái đối tác hiện có của họ. 
 
Là công ty hàng đầu về an ninh mạng toàn cầu, nền tảng, thông tin về mối đe dọa và dịch vụ của chúng tôi được triển khai bởi hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp trên 175 quốc gia và được công nhận bởi các nhà đánh giá bên thứ ba và các nhà phân tích ngành.