Tổng quan sự kiện

SỰ KIỆN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực, trong đó ngân hàng không phải là ngoại lệ. Các câu hỏi chính được đặt ra là làm thế nào các ngân hàng có thể thích nghi và biến COVID-19 thành một cơ hội phát triển trong trạng thái mới? Sự kiện sẽ mang đến các hướng tiếp cận mới, xoay quanh các chủ đề như công nghệ blockchain, ngân hàng mở và xu hướng ngân hàng dưới dạng dịch vụ, vai trò của phân tích dữ liệu, các ngân hàng kỹ thuật số mới nổi…

Sự kiện sẽ quy tụ những lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính – ngân hàng, cung cấp góc nhìn chuyên sâu về các công nghệ mới nhất và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong trạng thái bình thường mới.

CÁC PHIÊN HỘI THẢO

Chia sẻ về các xu hướng mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng cùng với những kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm mục đích giải quyết các vấn đề hiện có cũng như khai thác và thúc đẩy phát triển nền tảng số một cách hiệu quả hơn thông qua các bài trình bày và phiên thảo luận chuyên sâu.

GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA/DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU

Tương tác và lắng nghe những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành Ngân hàng – Tài chính nhằm xây dựng hướng đi phù hợp trong thời kỳ chuyển đổi số.

QUY TỤ NHỮNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT

Trải nghiệm các nền tảng ngân hàng số và công nghệ bảo mật đột phá, tân tiến và trao đổi với các đơn vị cung cấp giải pháp hàng đầu trong nước và quốc tế.

MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ

Gặp gỡ và kết nối với những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong ngành, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới thông qua các hoạt động giao lưu tại tiệc trà, tiệc tối….