Ông Trần Thanh Long

TIỂU SỬ

Ông Trần Thanh Long là Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, đơn vị đầu tiên hoạt động đánh giá An toàn thông tin tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp trong 20 năm qua.  

Trong 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và bảo mật tại nhiều đơn vị như Dimension Data, Netpro Academy, Sao Bắc Đẩu. Ông Trần Thanh Long đóng vai trò là người dẫn dắt, điều phối nhiều dự án công nghệ thông tin và bảo mật quan trọng cho các khách hàng thuộc nhóm Bộ Ban ngành chính phủ, Ngân hàng Tài chính và Doanh nghiệp lớn.  

CHỦ ĐỀ

Ứng phó các cuộc tấn công mạng trên môi trường đám mây

TÓM TẮT

Xu hướng chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp lên môi trường điện toán đám mây tạo nên một hệ thống phức tạp trong quá trình chuyển giao. Mô hình hybrid hoặc multi-cloud sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn mô hình tập trung (on-premise) truyền thống. Làm thế nào để nhanh chóng phản ứng trước các cuộc tấn công trên môi trường cloud, rút ngắn thời gian xử lý để từ đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất cho doanh nghiệp trong trường hợp bị tin tặc tấn công? Những điều gì cần phải thay đổi so với mô hình on-premise? Việc xây dựng một hệ thống giám sát an toàn thông tin cho mô hình mới cần phải lưu ý những điểm gì? Các nội dung này sẽ được trình bày ngắn gọn trong bài tham luận.