LÝ DO QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

FINTECH & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Fintech| Chứng khoán| Bảo hiểm| Tổ chức tín dụng | Quỹ đầu tư | Tài chính tiêu dùng

KHÁC

Ngân hàng Nhà nước | Hiệp hội Ngân hàng| Ban, Bộ ngành liên quan | Trung ương & Địa phương | CNTT | Bán lẻ – Thương mại | Điện tử | Viễn thông

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

55% C-level

CXO | CHỦ TỊCH | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | CEO | Phó chủ tịch | CISO | CSO | CIO | CTO | CDO (Giám đốc dữ liệu) | CDO (Giám đốc kỹ thuật số) | CRO | COO | Giám đốc IT | CMO | CHRO | CFO

35% M-level

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

Công nghệ thông tin| Quản trị hệ thống | Chiến lược | Hiện đại hóa ngân hàng| Phát triển sản phẩm |Bảo mật thông tin| Quản trị rủi ro | Quản trị tài sản | Gian lận, Rủi ro & Tuân thủ thẻ & Thanh toán| Ngân hàng bán lẻ | Ngân hàng bán buôn | Khối khách hàng doanh nghiệp | Ngân hàng kỹ thuật số | Ngân hàng di động | Dịch vụ khách hàng | Vận hành | Phê duyệt tín dụng | Marketing & Truyền thông

10% E-level

CHUYÊN GIA | CHUYÊN VIÊN

CNTT | Phân tích dữ liệu| Phân tích tài chính |Kiểm toán | Nghiên cứu & phát triển | Dịch vụ khách hàng | Giao dịch viên | Kế toán | Tín dụng

Tham gia Smart Banking 2022 để kết nối với các đối tác tiềm năng và tăng cường nhận diện thương hiệu

liên hệ

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG