Bà Yến Ngô

TIỂU SỬ

Bà đã làm việc với Facebook được 5 năm và là Trưởng nhóm Giải pháp Marketing Meta trước khi đảm nhận vai trò Trưởng nhóm hiện tại. Trước khi gia nhập Facebook, bà Yến đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm cố vấn quản lý cho nhiều ngân hàng khác nhau tại Việt Nam, cũng như làm việc với các ngân hàng trên khắp châu u cho một công ty khởi nghiệp Fintech ở Đức.

CHỦ ĐỀ

Updating…

TÓM TẮT

Updating…